Når kvinden ikke har lyst

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Når kvinden ikke har lyst: Lystforskelle og deres indvirkning på parforholdet

Lystforskelle er ofte direkte eller indirekte årsag til problemer i parforholdet. Nogle gange kan partneren acceptere, når kvinden ikke har lyst. I andre tilfælde, skaber det stor frustration for partneren og begge parter kan ende i mistrivsel eller med et dysfunktionelt sex- og samliv til følge.

Det er ofte til stor gene for kvinden, når hendes manglende seksuelle lyst bliver genstand for et øget konfliktniveau i parforholdet. Dette gælder både i de tilfælde, hvor den manglende lyst er et udtryk for et problem, der kan løses, samt i de tilfælde, hvor kvinden ikke selv oplever den manglende lyst som et problem.

Skaber det problemer i din relation?

Når kvinden ikke har lyst, rapporterer mange, at det får eftervirkninger i parforholdet. Der eksisterer naturligvis par, hvor begge parter har en lille seksuel lyst og hvor der dermed ikke skabes et problem af den manglende lyst. Men for langt de fleste, vil det være grundlag for uoverensstemmelser, hvis den ene part, heri omtalt kvinden, ikke har lyst til sex eller har væsentligt mindre lyst end hendes partner.

Når kvinden ikke har lyst: Partnerens oplevelse...

I nogle tilfælde vil partneren kunne acceptere og affinde sig med, når kvinden ikke har lyst. Partneren vil, i visse tilfælde, ofte selv have et mindre påtrængende sex-drive og/eller vil finde måder at kompensere for det på. Det kan eks. være ved, aktivt at nedjustere forventningerne til, i hvor høj grad personens egen lyst og behov for intimitet bliver imødekommet. Det kan også være ved at varetage sin seksualitet selv f.eks. ved at onanere mere eller på andre måder. Det kan være ved at udvikle kompensationsadfærd, som eksempelvis at spise mere lækker mad og søde sager eller det kan være igennem interesseområder eller træning. Men i andre tilfælde, er det til stor frustration for partneren og kan ende i mistrivsel eller i et dysfunktionelt sex- og samliv.

Når partneren mistrives

Når partneren mistrives vil vedkommende ofte opleve, at tegnet på mistrivsel kommer til udtryk i en ændret adfærd, som tit vil være forbundet med følelsen af, ikke at kunne kende sig selv i den opførsel, man har. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved, at partneren får en lavere tolerancetærskel eller et større temperament. Det kan føre flere skænderier med sig. Skænderierne kan både dreje sig om det utilfredsstillende sex-og samliv, men også ofte være små hverdagskonflikter, der bliver blæst ud af proportioner, fordi den nagende frustration bliver mulig at få afløb for i de situationer. 

Det kan også være, at partnerens kompensationsadfærd (som tidligere omtalt) får en mere yderliggående karakter når kvinden ikke har lyst. Det kan eks. vise sig i en overdreven søgen efter bekræftelse eller intimitet uden for parforholdets rammer eller gennem eksempelvis pornoafhængighed. Læs evt. min artikel om seksuelt ligeværd her.

Hvad er lyst?

Seksuel lyst er multifacetteret. Dvs. at lysten opstår biokemisk i hjernen, fysiologisk i kroppen, i relationel kontekst samt subjektivt i tanke- og følelseslivet. Lysten opleves med individuelle præferencer og forskelle Den skal altid ses i relation til den enkelte kvindes livsomstændigheder.

Når kvinden ikke har lyst: hende reaktioner

Når kvinden ikke har lyst, kan det komme til udtryk på flere måder. Det kan eksempelvis opleves ved, at kvinden har en ringere grad af interesse i sex og i de interaktioner der leder op til sex, såsom intimitet, intenst nærvær osv. Mange kvinder, der ikke har lyst, vil således forsøge at undgå denne form for kontakt. Det kan være udfordrende i sig selv, at skulle afvise sin partner. Og en partner der er foranlediget til at tro, at der skal foregå noget seksuelt, kan være rigtig svær at sætte en grænse for. Andre tegn på manglende lyst kan omfatte udebleven orgasme, manglende ophidselse eller at kvinden er åndsfraværende under sex.

LYST OG CYKLUS

Der er forskellige forskningsresultater hvad angår kvindens lyst niveau i henhold til hendes cyklus. Der er flere studier der understøtter teorien om, at kvindens seksuelle lyst stiger omkring ægløsningstidspunktet hvor også blodets totalindhold af testosteron stiger.

HVORDAN PARFORHOLDET PÅVIRKER KVINDERS LYST

Et studie har vist, at den mest indflydelsesrige faktor i forhold til kvindens lystfølelse er den relationelle tilfredshed. Kærlighed, samhørighed, intimitet, tryghed, tillid osv. er altså væsentlige influenter på kvindens lyst.

Hvordan opleves kvindens lyst i tanke- og følelsesliv?

Alle kvinder oplever deres lyst forskelligt. Der er ingen “onesize fits all – definition”.
Her kommer nogle eksempler på hvordan forskellige kvinder har beskrevet deres oplevelse af lyst. 

 • Lyst opleves som en spontan kropslig lyst. 
 • Lyst er tilstedeværelsen af ukontrollerede erotiske tanker. 
 • Lyst opleves som motivation til at indlade sig i seksuel aktivitet.
 • Lyst opleves som lysten til at få lyst. 
 • Lyst kommer når der ikke er flere opgaver der skal klares.

Når kvinden ikke har lyst kan føre til gener...

Når kvinden ikke har lyst, giver det ofte anledning til frustration for kvinden selv. Det er der mange forskellige eksempler på. Her kommer nogle eksempler på hvorfor det kan være til gene for en kvinde at have en lille eller ingen seksuel lyst. 

 • Hvis lysten er fraværende pga. stress og tankemylder og kvinden således ikke kan bruge sex til at komme ned i kroppen og lukke op for nydelsen
 • Hvis den fraværende lyst er forårsaget af smerter ifm. sex
 • Hvis den fraværende lyst udspringer af traumer, for eksempel overgreb eller af psykisk lidelse såsom depression, OCD eller lignende
 • Hvis hun ikke oplever at kunne leve op til de ønsker og forventninger hendes partner har til deres intime liv.
 • Hvis den fraværende lyst følger et negativt seksuelt selvbillede og et nedsat seksuelt selvværd.
 • Hvis kvinden har det fint med at have en lille eller ingen lyst og der i øvrigt ikke er en behandlingskrævende indikation, men det skaber parforholdsmæssige problemer. Som eksempel kan nævnes hvad der sker for mange ifm. graviditet og fødsel.

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Når konsekvenserne af den manglende lyst skaber problemer, der over en længere periode ikke løser sig selv, bør du overveje at søge hjælp. Når kvinden ikke har lyst, kan det have indgribende konsekvenser for parforholdet og for begge parters mentale, følelsesmæssige og kropslige sundhed. I et terapiforløb vil afdækningen af, samt årsagerne til, manglende lyst være udgangspunktet. Samlivsterapi kan anbefales i de situationer det er muligt. Der er god evidens for at en medhjælpende partner kan lette samt forkorte bedringsprocessen.

Kvalificeret hjælp til dig/jer

Som uddannet Sexolog og Psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst hos kvinder, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefon 7174 7222

FODNOTE

Ovenstående er en meget generaliserende og overfladisk beskrivelse af præstationsangst symptomer. Den gælder for gensidigt samtykkende voksne mennesker og er i udgangspunkt formuleret med afsæt i det heteroseksuelle seksuelle møde. 

Fodnote og yderligere læsestof om “når kvinden ikke har lyst”

Ovenstående er en meget generaliserende og overfladisk beskrivelse af når kvinden ikke har lyst og hvilken indvirkning der kan have på parforholdet. Den gælder for gensidigt samtykkende voksne mennesker.

Referencer:

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.