Personoplysninger

Det er vigtigt for mig, at du som klient føler dig helt tryg ved at dele dine oplysninger med mig. Dine personlige oplysninger og personfølsomme data vil derfor blive behandlet og opbevaret med største fortrolighed og sikkerhed. Sikkerhedsprocedurene for dette vil løbende blive opdateret, således at den altid er i overensstemmelse med lovgivningen.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail@signestausholm.dk eller pr. telefon 71 74 72 22.

På denne side kan du få indsigt i følgende emner: 

 • Hvorfor er det nødvendigt at opbevare personlige oplysninger og data?
 • Hvordan er oplysninger og data sikret?
 • Hvordan får du indsigt i dine personlige oplysninger og data?
 • Hvordan får du dine personlige oplysninger og data slettet?
 • Hvad er dine rettigheder?
 • Hvilke data behandles på hjemmesiden mm.?å
personoplysninger signestausholm paragraph

Hvorfor er det nødvendigt at opbevare personoplysninger?

I forbindelse med din(e) konsultation(er) hos SigneStausholm er det nødvendigt, at der noteres og behandles personlige oplysninger og data.

Det er en nødvendighed af følgende årsager:

 • For at sikre at den rette korrespondance bibeholdes med den rette klient gennem hele behandlingsforløbet.
 • For at jeg, som terapeut til dig, kan være velforberedt til hver samtale.
 • For at sikre at hver klient modtager den bedste behandlingsform.
 • For at føre journal. Jeg lægger mig op af de krav der stilles til autoriserede sundhedspersoner vedrørende journalisering. 
 • I henhold til Sundhedslovgivningen skal der foretages journalførelse. Reglerne for dette er oplyst i Autorisationslovens (kap. 6), samt bekendtgørelsen for journalføring (bkg. nr. 530).
 • For at kunne målrette kommunikation, nyhedsbreve og markedsføring (læs mere om dette nedenfor).

Hvordan er dine oplysninger og data sikret?

Persondataforordningen (også kaldet “General Data Protection Regulation”, eller “GDPR”) har til formål at beskytte persondata. Persondataforordningen er en EU-forordning og beskytter EU-borgernes rettigheder på internettet. 

Hvad betyder det for dig som klient hos SigneStausholm?

Det betyder at dine personlige oplysninger og personfølsomme data er sikret ved kryptering og juridisk bindende databehandleraftaler i henhold til Persondataforordningens retningslinjer. Der er blandt andet indgået en Databehandleraftale med den danske virksomhed bag “Terapeut Booking” –  min hjemmesides booking- og kalendersystem.

Hvordan får du indsigt i dine oplysninger og data?

Som udgangspunkt kan du rette henvendelse til klinikken ved at gøre brug af de udleverede kontaktoplysninger eller rette henvendelse til mig ved din næste konsultation hos SigneStausholm. 

Alle henvendelser til klinikken via mail eller opkald vedr. indsigt i oplysninger og personfølsomme data vil blive behandlet ud fra en sikkerhedsprotokol. Der vil bl.a. blive stillet en række kontrolspørgsmål, som skal sikre at henvendelsen kommer fra en person, som enten selv er klient på klinikken eller har bemyndigelse eller gyldig fuldmagt til at få indsigt i oplysningerne.

Hvordan får du dine oplysninger og data slettet?

Som udgangspunkt opbevares din journal i et tidsrum fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalføringsbekendtgørelsen (§ 15). Journalen kan opbevares længere i særlige tilfælde.

Oplysninger til brug for regnskab og betaling opbevares i henhold til Regnskabsloven, altså 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.

Ønsker du at få slettet dine kontaktoplysninger og data kan du rette henvendelse til klinikken ved at gøre brug af den udleverede mail-adresse, hvori du beskriver hvad henvendelsen drejer sig om. Derefter vil en verificeringsproces starte og herefter vil de omhandlede oplysninger og data blive slettet hurtigst muligt.

Hvad er dine rettigheder vedr. personoplysninger?

Retten til indsigt:

Dette betyder, at du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler.

Retten til at trække et samtykke tilbage:

Er behandlingen af personlige oplysninger og data baseret på et samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Herefter vil behandlingen ophøre. 

Retten til at bede om berigtigelse af personoplysninger:

Du har ret til at blive opdateret om dine udleverede personoplysninger, om de skulle vise sige at være forkerte. 

Retten til “Dataportabilitet”

Dette betyder, at du har ret til at få udleveret dine personlige oplysninger i et format, som er elektronisk læsbart.

Retten til at klage

Som klient hos SigneStausholm er du altid velkommen til at skrive til mig (mail@signestausholm.dk), om du har spørgsmål eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Er vores svar ikke tilfredsstillende, har du yderligere mulighed for at klage til selve Datatilsynet.

Hvilke data behandles på hjemmesiden mm.?

Når en bruger besøger vores hjemmeside (SigneStausholm.dk) behandles data ved brug af et lille program kaldet en “cookie”.  Programmet indsamler data, således at statistikker kan laves, brugeroplevelsen kan forbedres og markedsføring kan målrettes. Brug af internet “cookies” er den gængse form for indsamling af data på danske hjemmesider. Brugeren kan let få indsigt i cookie-indstillinger ved at klikke på “pop-vinduet” på hjemmesiden. Generelle indstillinger relateret til “cookies” findes under den pågældende browsers indstillinger.

Vi mener, at have en legitim interesse for behandling af personlige oplysninger på hjemmesiden. I henhold til “Interesseafvejningsreglen” i Persondataforordningen (Art 6, stk. 1) vurderer vi, at indsamling og videregivelse af oplysninger vedr. brugeradfærd og IP-adresse ikke bryder med brugerens grundlæggende rettigheder. 

Der videregives data til Google og Facebook. Begge selskaber har et US-EU Privacy Shield certifikat, som betyder at Persondataforordningens rettigningslinjer efterleves. Det kan forventes, at Google og Facebook gør brug af profilering og automatiske afgørelser. Ved brug af hjemmesiden og ved 3. parts booking-systemet (Terapeutbooking.dk), videregives data til Google Analytics. Data til booking-systemet opbevares udelukkende på danske, krypteret servere, hvis selskab ikke opbevarer ikke data som er unødvendigt for integrationens funktionalitet. 

På vores hjemmeside er der links til andre hjemmesider. (Eksempelvis er der på denne side links til Datatilsynet og Sundhedsstyrelsen.) Vi kan ikke holdes ansvarlige for disse hjemmesiders indsamling af personlige oplysninger eller selve indholdet på disse sider. Vi bestræber os dog på, kun at have links til seriøse hjemmesider, således at du er beskyttet ved brug af SigneStausholm.dk.

Ved siden af vores hjemmeside indsamler vi data, når du besøger vores Facebook-side: SigneStausholm eller henvender dig på baggrund af en Facebook annonce. Dette gør vi for at kunne besvare spørgsmål og gøre markedsføring mere relevant for interesserede. Her er formålet i henhold til “Interesseafvejningsreglen” i Persondataforordningen. Du skal dog være opmærksom på, at de oplysninger du videregiver til Facebook behandles af os og Facebook. Læs evt. mere under Facebooks “Data Privacy”.

Yderligere læsestof

 • Sundhedsstyrelsen (søg “Regler og Vejledninger”)

 • De Fem Trin ved IKAS (Den Danske Kvalitets Model)

 • Opbevaringsperioder ved SKAT (Regnskabsloven)

 • Generelt om Databeskyttelsesforordningen ved Datatilsynet.