Præstationsangst i sengen

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Op til 16% af kvinder og op til 25% af mænd oplever præstationsangst i sengenFå svar og hjælp ved specialiseret sexolog og psykoterapeut, Signe Stausholm.

Måske har du oplevet ikke at kunne udfolde dig seksuelt, som du havde lyst til, fordi din krop er lukket ned. Samtidig er du blevet ramt af følelsen af skuffelse eller endda af fiasko. Måske er det sket flere gange for dig og du har måske oplevet, at det er begyndt at gentage sig for ofte, som en ond spiral. Præstationsangst i sengen kan have negative konsekvenser for din adfærd, dit seksuelle selvbillede, dit seksuelle selvværd, følelsen af et seksuelt ligeværd og i yderste konsekvens for din samlede livskvalitet.

Det er ikke unormalt at have en vis form for forventninger til sin egen præstation under sex. Det er naturligt at ville gøre det godt og at ønske din partner får et positivt syn på dig. Et syn som du kan lide at spejle dig i. Men hvad sker der når præstationsangst i sengen bliver så udtalt, at sex bliver problematisk? Og hvilken indvirkning har præstationsangst i sengen, på dine reaktioner, dine relationer og på din oplevelse af sex? Og ikke mindst, hvornår skal du søger hjælp?

Symptomerne på præstationsangst i sengen har sit eget forløb

Præstationsangst i sengen kan komme til udtryk ved en lang række præstationsangst symptomer og der er ikke en facitliste du skal opfylde. Tilstanden bliver vurderet ud fra din egen individuelle oplevelse af seksuel begrænsning, samt på baggrund af udelukkelse af andre seksuelle lidelser. Præstationsangst i sengen er ikke en diagnosticerbar lidelse. I visse tilfælde vil en ubehandlet præstationsangst kunne medføre seksuel dysfunktion. I denne artikel vil jeg beskrive oplevelsen i generaliseret form.

Præstationsangstens udtryk

Overordnet set vil præstationsangst i sengen lede til, at du enten får afholdt dig selv fra at kaste dig ud i seksuel interaktion, eller at det ikke er muligt for dig, at sætte dit autentiske og ønskede præg på sex.

Kroppens reaktioner

Rent kropsligt vil du opleve, at sex ikke er ligeså nydelsesfuldt som du ved, eller du forventer det kan være. Du kan være hæmmet rent fysisk i din evne til at have sex. Præstationsangst hos mænd resultere i rejsningsproblematikker, hvor rejsningen enten forsvinder eller er ustabil og kan begrænse evnen til udløsning og orgasme. Præstationsangst hos kvinder kan resultere i en mangelfuld eller ustabil evne til orgasme samt forsinket fugtning og afslapning af muskulaturen i og omkring skeden.

Hvordan opleves præstationsangst i sengen i dit tanke- og følelsesliv?

Med stor sandsynlighed vil det føles som om du ikke kan stole på din egen krop og dens reaktioner. Det er som om der er dårlig forbindelse på linjen. Du kan have tendens til at få en distanceret og instrumentel relation til din seksuelle respons. Kroppen er “ikke dig”, den har sin egen agenda og du vil måske have forsøgt at presse den så godt du kunne, til at udføre den opgave, som dit hoved ønsker den skal klare.

Hvis det skaber problemer i din relation

Det seksuelle møde er et både stærkt og sårbart sted. Der er ofte meget på spil for begge parter. Det er et rum hvor grænser, kærlighed, magt og nydelse udspiller sig, på mere eller mindre subtile måder, men altid afklædt. Med det in mente er det let at forstå, hvorfor seksuelle problematikker kan føles altoverskyggende og hvorfor de ofte rækker ind i den eller de relationer, du befinder dig i. 

Måske har du oplevet, at din partner bliver akavet, når din krop ikke vil som du vil. I det øjeblik har du måske følt et stort pres på dine skuldre, for at “løse” situationen og få jer videre i akten. Det kan have føltes som en umulig opgave. Måske yderligere umuliggjort af, at vores kulturelle forventninger ofte dikterer, at sex skal være impulsivt, uafbrudt, passioneret og som en fontæne af gensidig nydelse.

Præstationsangst i sengen - hjælp ved SigneStausholm
Præstationsangst i sengen udspiller sig mellem to mennesker, hvor partneren kan være en del af problemet...

Partneren som en del af problemet

Du har sandsynligvis oplevet, at din partners adfærd under sex kan påvirke dig meget. 

Den måde, hvorpå din partner responderer på dig, har stor betydning for hvordan du oplever dig selv. Det samme gælder naturligvis omvendt. Derfor kan partnerens reaktion udgøre både en forværrende og udløsende faktor ved præstationsangst i sengen. 

I visse tilfælde er det mødet med partnerens reaktion, der udløser starten på præstationsangsten. Det kan være du føler, at du i partnerens øjne ikke gør det godt nok, ikke lever op til det forventede. Det kan også være, at det var din partners reaktion på din præstationsangst, der fik den til at blive værre. Din partner kan altså være medvirkende årsag til din præstationsangst i sengen, men din partner kan også have en enten forværrende eller støttende rolle i forbindelse med din bedring.

Et "quick-fix" kan få konsekvenser

Hvis du har haft præstationsangst i sengen over længere tid, kan du måske genkende, at have overskredet dine grænser eller oplevet en fremspiring af undgåelsesadfærd. 

Er du kvinde, kan du have erfaringer med at skulle bruge glidecreme eller en spytklat for at kunne gennemføre penetration og du kan måske genkende at bide tænderne sammen, når det har gjort ondt. Du kan også have følt dig nødsaget til at overdrive dit nydelsesudtryk. Det kan være du har brugt mere eksplicitte lyde, end der egentlig føles naturligt. Det kan også være det er dit kropssprog eller din verbale feedback, som du har overdrevet og endeligt kan du have haft brug for at fake din orgasme. 

Er du mand, kan du måske genkende, at forsøge at penetrere, selvom du godt ved det ikke er muligt. Du kan have stiftet bekendtskab med eller overvejet præstationsfremmende midler som en mulig løsning. Du kan have forsøgt dig med en mere hårdhændet håndtering af dit køn eller stimuleret dig selv med eks. porno eller andet, som du tror kan “forcere” din tænding.

Hvornår skal du overveje at få hjælp for præstationsangst i sengen?

Alle mennesker har evnen til at mærke et præstationspres ifm. sex og de fleste vil opleve, at det kan aftage af sig selv og at det ikke spiller en nævneværdig rolle i tilværelsen. Men præstationsangst i sengen kan også medføre, at ubehagelige oplevelser fører til opgivenhed eller til undgåelsesadfærd. Sex bliver besværliggjort og du kan have en tendens til at “tage til takke” med det, der er muligt i øjeblikket eller helt undgå at udsætte dig selv for tilsvarende oplevelser. Præstationsangst i sengen kan også starte eller vedligeholde lav seksuel selvtillid, et negativt præget seksuelt selvbillede, et negativt kropsbillede og et dårligt selvværd. Hvis du oplever præstationsangst i sengen som et problem eller det nedsætter din livskvalitet væsentligt, bør du overveje kvalificeret hjælp. Her i klinikken kan det ske ved psykoterapi og sexologi. Du er altid meget velkommen til at kontakte mig.

Jeg tilbyder kvalificeret hjælp

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst i sengen, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefon 7174 7222

Fodnote

Ovenstående er en meget generaliserende og overfladisk beskrivelse af præstationsangst. Den gælder for gensidigt samtykkende voksne mennesker og er i udgangspunkt formuleret med afsæt i det heteroseksuelle seksuelle møde. 

Yderligere læsestof om præstationsangst i sengen

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.