Præstationsangst symptomer

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Hvilke symptomer kan du opleve i forbindelse med præstationsangst og hvordan skelner du mellem præstationsangst og almindelig nervøsitet.

Måske har du erfaring med, at enten din krop eller dit hoved har sat en stopper for, at sex kunne lade sig gøre eller er endt med ikke at blive den gode oplevelse som du havde ønsket dig. Det er naturligt at være nervøs når du skal prøve noget nyt for første gang. Det gælder uanset, om det er det allerførste seksuelle møde, om det er første gang med en ny partner, eller om det er første gang, du prøver en ny seksuel aktivitet. Når du har præstationsangst symptomer er den ængstelighed du oplever urimeligt stor og begrænsende for din seksuelle trivsel.

Det første sensuelle møde – igen og igen

Når du skal prøve noget for første gang, er det naturligt at det er forbundet med en vis form for nervøsitet. Det vi kalder “sommerfugle i maven” er en lille ængstelighed, der viser sig fordi der er noget på spil. Den viser dig, at det betyder noget for dig, hvilken oplevelse du får. Måske viser den også, at det betyder noget for dig, hvilken oplevelse din partner får. 

Det første seksuelle møde, er altså ikke bare første gang du deler din seksualitet med et andet menneske. Der er mange “første gange” og alle de gange kan fremkalde nervøsitets symptomer, som ikke er at forveksle med præstationsangst symptomer.

Kroppens reaktioner

Når du oplever præstationsangst symptomer, vil kroppen i et eller andet omfang være en indikator. Din seksuelle formåen vil være begrænset eller besværet og kvaliteten af den kontakt du har til din krop, kan have en afgørende rolle at spille.

Er du mand: 

Kan du have erfaringer med rejsningsbesvær og det er almindeligt hvis du enten har oplevet præmatur ejakulation eller i modsatte ende forsinket ejakulation. Præstationsangst symptomer kan nemlig både inkludere ringere kontrol over egen udløsning, men det kan også vise sig ved, at du er svækket i evnen til at være til stede i din nydelse og således har sværere ved at arbejde dig hen imod en udløsning.  

Er du kvinde:

Kan du have erfaringer med manglende lyst og/eller svært tilgængelig eller udebleven orgasme. Præstationsangst symptomer kan vise sig i din fysiske evne til at blive ophidset. Det er din lubrikationsevne, din evne til at slappe af i muskulaturen omkring skeden, samt din evne til at være tryg nok nuet til, at du kan tillade dig selv, at mærke din egen lyst. Dvs. at selve kvaliteten af kontakten mellem din egen indre oplevelse samt din krops signaler, kan være en indikation på om du har præstationsangst symptomer. Læs mere om Præstationsangst hos kvinder.

De mentale og følelsesmæssige signaler

Hvis du oplever præstationsangst symptomer, vil nogle af disse komme til udtryk mentalt og følelsesmæssigt. Du vil opleve at du føler dig hæmmet i din seksualitet og det vil påvirke dit humør i en negativ retning, når du tænker på din seksuelle formåen.

Alt afhængig af dine mentale og følelsesmæssige strategier, vil omfanget af din indre smerte opleves forskelligt. Dertil hører også nogle køns stereotypiske forskelle, der ikke skal tages som en universel sandhed, men for mange giver mening og er en fin forståelsesramme.

Er du mand:

Når du som mand oplever præstationsangst symptomer, er der stor sandsynlighed for at du har tænkt over, om det siger noget om din maskulinitet. Dine tanker kan kredse om ikke at “levere” eller “leve op til” det der forventes af dig som mand. Du kan have følelsen af, at du ikke kan give din partner det, der forventes af dig. Ikke kun som sex-partner, men også som mand. Der er altså stor chance for, at du får koblet dine udfordringer op på selve din kønsforståelse. Du kan også have følelsen af at være på overarbejde rent seksuelt. Ligesom følelsen af at stå med hovedansvaret for, at sex-oplevelsen bliver en succes, kan være fremtrædende. Det kan bevirke en indre følelsesmæssig stress oplevelse, hvor du arbejder på højtryk for at tænke og handle dig ud af den ubehagelige situation. Men hvor det altid er upålideligt om dine bestræbelser lykkes. 

Er du kvinde:

Når du som kvinde oplever præstationsangst symptomer, vil din oplevelse af ikke at kunne være til stede i nuet under sex sandsynligvis være fremtrædende. Du vil have følelsen af, at du i udstrakt grad har sex på din partners præmisser – og måske har du tænkt over og erkendt, at det altid har været sådan. Du vil have tendens til at tænke mere over hvordan din partner oplever dig seksuelt, end du vil tænke på, hvor meget nydelse du får ud af det seksuelle møde. Når du befinder dig i det møde, vil du også have svært ved at udtrykke dig. Altså fortælle hvad der reelt set føles dejligt – for DIG. Du kan også føles dig hæmmet i forhold til dit seksuelle initiativ og vil have tendens til at lade din partner tage lederskabet for jeres fælles oplevelse.

Når nervøsiteten bliver til præstationsangst (SPA)

Det er almindeligt med nervøsitet i forbindelse med nye og betydningsfulde oplevelser. Når der er noget du ønsker skal blive en succes, sørger dit hormonelle system for, at du har energi og fokus til at fuldføre opgaven. Det er et tydeligt tegn på dit eget engagement. Der er noget på spil. Når du er nervøs bliver du mere forankret i din egen position. Du oplever verden mere ud fra din egen indre oplevelse og noget af evnen til at deltage i andres følelsesmæssige oplevelser træder i baggrunden. 

I det seksuelle rum er der brug for andet og mere end energi og fokus. Der er også brug for, at man kan deltage tanke- og følelsesmæssigt i hinandens oplevelse. Det giver gode fælles oplevelser. Nervøsiteten bør være en forbigående tilstand, der passerer i takt med, at du bliver komfortabel med din egen præstation og er tryg i din relation. Men når du oplever at nervøsiteten bliver til præstationsangst symptomer, er det netop ikke muligt at skabe et trygt fælles rum mellem dig og din partner. Du vil opleve at føle dig alene med dine problemer og det kan være ret så ensomt.

Partneren som udløsende eller beskyttende faktor

Kvaliteten af dit parforhold eller kvaliteten af relationen til din sexpartner, har en afgørende betydning for:

  • Hvor sandsynligt det er at du udvikler præstationsangst symptomer
  • Hvordan du oplever dine egne præstationsangst symptomer
  • Dine muligheder for bedring
  • Hvor hurtigt du har mulighed for at komme i bedring
  • Hvor sandsynligt det er du får tilbagefald
  • Hvordan du lever videre med den oplevelse du har haft med dine præstationsangst symptomer

Af disse årsager er der mange par, der vælger at søge samlivsterapi (parterapi) i forbindelse med behandlingen af præstationsangst. I de tilfælde det er muligt og hvor partneren også er åben for at kigge på parforholdets og egne seksuelle mønstre, er det fordelagtigt at inddrage denne i behandlingen. Det giver et helhedsbillede af årsagerne til præstationsangst symptomerne og partneren kan indgå i behandlingsstrategien og støtte op om bedringen.

Præstationsangst symptomer opleves forskelligt

Der er ikke to mennesker med præstationsangst symptomer som oplever det helt ens. Din individuelle oplevelse afhænger meget af den/de udløsende faktorer samt hvordan du i øvrigt befinder dig i livet netop nu og hvilke strategier du har for at håndtere den modgang du får. Derfor skal du passe på med at sammenligne dig for meget med andre.  

Din seksuelle selvtillid og dit seksuelle selvværd:

For de fleste gælder det dog, at præstationsangst symptomer får en større eller mindre indvirkning på deres seksuelle selvtillid og deres seksuelle selvværd. 

Seksuel selvtillid:

Din seksuelle selvtillid er den tillid du har til dine seksuelle evner og færdigheder. På den måde relatere den udelukkende til ‘det du gør’. Din seksuelle selvtillid siger altså noget om dit udgangspunkt for dine seksuelle handlinger. Hvilken indre oplevelse du har, inden du begiver dig ud i en seksuel praksis. Samt hvilken tiltro du har til, hvordan du vil klare denne praksis.

Bliver din seksuelle selvtillid påvirket i en negativ retning, i en længere periode med præstationsangst symptomer og har det skabt relationelle udfordringer, så er der en chance for, at det kan have en negativ afsmitning på dit seksuelle selvværd.

Seksuelt selvværd:

Dit seksuelle selvværd er din følelse af at være accepteret, elsket og god nok som du er. Det siger altså noget om, hvad du føler du er værd rent seksuelt. At du eksempelvis har en vis handlefrihed til at prøve dig frem og måske fejle, uden at det påvirker din overordnede tilstand af at være i ok. Dit seksuelle selvværd siger også noget om hvor bevidst du er om dine både gode og dårlige sider, samt om hvordan den bevidsthed påvirker din overordnede følelse af at være noget værd.

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Hvis du over en længere periode har oplevet præstationsangst symptomer der ikke virker til at komme i naturlig bedring. Hvis du oplever at symptomerne er til væsentlig gene for din seksuelle praksis, for dit seksuelle selvværd eller for din generelle livskvalitet. Så kan du med fordel overveje at søge kvalificeret hjælp til behandling af din præstationsangst.

Jeg tilbyder kvalificeret hjælp til dig...

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefonnummer: 7174 7222

Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Fodnote

Ovenstående er en meget generaliserende og overfladisk beskrivelse af præstationsangst symptomer. Den gælder for gensidigt samtykkende voksne mennesker og tager forbehold for, at præstationsangst symptomer altid bør karakteriseres på baggrund af en individuel vurdering.

Yderligere læsestof

  • Sexual Performant Anxiety: Robert E. Pyke, Sexual Medicines Reviews, 2020 Apr;8(2):183-190. doi: 10.1016/j.sxmr.2019.07.001.Epub 2019 Aug 22.

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.