Psykoterapeut

Specialiseret psykoterapeut, Signe Stausholm

Psykoterapeut – for et liv med større livsglæde. Nogle gange kommer vi til kort på livets rejse. Måske står du i en situation, hvor du ikke føler dine ressourcer rækker. Måske står du overfor en udfordring, hvor dine hidtil virkningsfulde strategier ikke længere virker. 

Her er det vigtigt at minde sig selv om, at det ikke siger noget om dig som menneske, men blot at der endnu er kompetencer du kan tilegne dig.

I psykoterapien kan vi løse problemer, tilegne nye kompetencer og skabe nye handlingsmønstre. Men vi kan også indføre sunde mentale vaner, vækste selvværd og bearbejde sorg og traumer. Mulighederne er mange. 

Nogle bruger psykoterapien til selvudvikling, andre arbejder med konkrete emner eller livstemaer. Nogle kommer fordi de eks. ønsker afklaring, støtte eller øget trivsel og velvære. Andre igen ved ikke i starten, hvorfor de er her eller hvor de vil hen. De har brug for en guide, en “lygteholder” der for en stund styrer skuden sammen med dem, indtil de igen føler sig stærke nok til at overtage roret alene.

Som psykoterapeut (og uddannet sexolog) modtager jeg henvendelser i forhold til:
 • Angst
 • Voksne børn af alkoholikere/misbrugere
 • Traumer 
 • Overgreb
 • Sorg
 • Krise
 • Usunde relationer
 • Selvværdsproblematikker
 • Depression
 • Identitetsproblematikker
 • Stress
 • Uhensigtsmæssige vaner
 • Psykisk overbelastning
 • Ensomhed
 • Usikkerhed
 • Fødselsangst
 • Skilsmisse
 • Utroskab

Individuel terapi ved psykoterapeut Signe Stausholm

For dig der sætter pris på kvalitetstid og 1:1 terapi. I individuel terapi arbejder jeg med en bred vifte af emner. 

Jeg bruger min faglige kompetencer og min indfølingsevne til at hjælpe dig med, at holde retningen på den skude du styrer. Dette foregår altid i det åbne og en del af terapien er således, at vi arbejder med en tydelig og gennemsigtig kommunikation imellem os. Terapirummet er frirummet hvor du kan være dig i din reneste form. Du er rummet og anerkendt.

Som psykoterapeut arbejder jeg fænomenologisk men også strategisk. Overvejende betyder det at jeg holder en fast men formbar struktur, så vi har mulighed for at forholde os til det der præsenterer sig, altså det der opstår i terapisessionen. Det kan være noget du kommer i kontakt med, minder der dukker frem, nye åbenbaringer eller noget helt fjerde.

Billedet viser individuel terapi ved psykoterapeut SigneStausholm

Udtalelse om Signe

Jeg kender Signe Stausholm som en meget dygtig terapeut. I sit arbejde med klienter er hun meget empatisk og har generelt en meget åben tilgang til andre mennesker. Hun har en stor interesse og nysgerrighed i at forstå sine klienter. Det mærkes at hun gør sit yderste for, at forstå forholdene i de forskellige problematikker og at hjælpe klienten undervejs.
Denne kombination gør Signe til en fremragende terapeut.

– Hanne, juni 2023

Parterapi ved psykoterapeut Signe Stausholm

Flere og flere tilvælger parterapi som et rum til at få talt om de ting der kræver et særligt nærvær og fokus. Det kan være pga. et højt konfliktniveau, fordi parret har oplevet traumatiske begivenheder eks. pga. utroskab og nogle par benytter parterapien som et medierende tilbud ifm. separation eller skilsmisse.

Der er også dem der benytter terapirummet til at kommunikere om alt det der ikke hører til blandt husholdning og familieliv.     

I det parterapeutiske rum arbejder vi i høj grad på de kommunikative færdigheder, for på den måde at konvertere de ofte uproportionerede budskaber, til at komme tydeligere frem med intentionen. Som terapeut vil jeg derfor, på en ikke-dømmende måde, adressere jeres kommunikationsform, for at vi sammen kan kaste lys over hvilke gode intentioner og værdifulde budskaber der går tabt når frustrationsniveauet stiger.

Herudover foregår terapien egentlig som ved individuel terapi. Jeg er jeres ambassadør og varetager således en støttende men også guidende rolle ift. det I ønsker at arbejde med. Hos mig er I rummet og accepteret. Jeres problemer kan tåle dagens lys hos mig.

billedet viser signestausholm udføre parterapi indenfor psykoterapi

Yderligere læsestof

Billedet viser parterapi ved psykoterapeut signestausholm

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.