Seksuel selvtillid

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Hvordan opleves seksuel selvtillid? Og hvornår skal du overveje at få hjælp? Få alle svarene i denne artikel.

Din tillid og tiltro til din egen seksuelle formåen er betydningsfuld for hvordan du lever og udfolder din seksualitet. Hvis du har lav seksuel selvtillid kan det præge kvaliteten og kvantiteten af dine seksuelle oplevelser negativt. Det kan også påvirke din relation til din partner samt dennes seksuelle oplevelse med dig.

Sådan kan du hurtigt forstå ‘seksuel selvtillid’

Din seksuelle selvtillid er den tillid du har til dine seksuelle evner og færdigheder. På den måde relatere den udelukkende til ‘det du gør’. Din seksuelle selvtillid siger altså noget om dit udgangspunkt for dine seksuelle handlinger. Hvilken indre oplevelse du har, inden du begiver dig ud i en seksuel praksis. Samt hvilken tiltro du har til, hvordan du vil klare denne praksis.

Seksuelt set knytter selvtilliden sig ofte op på den fysiologiske formåen. Det vil sige om din krop performer som den skal og lever op til din forventning til hvad den bør gøre. Derudover ses den seksuelle selvtillid ofte i relation til det seksuelle “skillset”. Det vil sige, at dine seksuelle evner og færdigheder giver det afkast eller den feedback, du forventer de skal give.

Hvordan opleves lav seksuel selvtillid?

Med lav seksuel selvtillid kommer ofte negative tanker og bekymringer om din egen seksuelle formåen samt om din partners oplevelse af din seksuelle præstation. Du kan have tendens til at bekymre dig forud for en seksuel aktivitet men også under aktiviteten.  Alt dette afspejler din manglende tiltro til din egen formåen.

Hvordan er det at være partner til en med lav seksuel selvtillid?

Hvis du er partner til en med lav seksuel selvtillid, kan du opleve at mangle initiativ fra din partners side. Du vil med stor sandsynlighed føle, at I går glip af din partners fulde potentiale, når I udfolder jer seksuelt. Det kan være et frustrations element hvis du ikke kan hjælpe din partner. At du ikke kan “låne” din partner din egen tillid til dennes præstation. Måske føler du, at din partner ikke kan læne sig ind i og stole på din overbærenhed med udfaldet af den seksuelle aktivitet. Det kan skabe gnidninger i relationen, hvis I ikke har ord for hvad der er på spil imellem jer og det er ikke unormalt at det kan få negative konsekvenser for hvordan du oplever og udfolder din egen seksualitet.

Når det får konsekvenser...

Hvis du har lav seksuel selvtillid kan det præge kvaliteten og kvantiteten af dine seksuelle oplevelser negativt. Det kan også påvirke din relation til din partner samt dennes seksuelle oplevelse med dig. 

Du vil typisk have oplevet, at din manglende tillid til dig selv vil have afholdt dig fra at springe ud i seksuelle oplevelser. Du kan også have erfaringer med, at din manglende tillid har været begrænsende for dig i de seksuelle oplevelser du har haft. 

Eksempel: 
Du har fået en tanke om eller en mulighed for en attraktiv seksuel aktivitet. Du er umiddelbart præget af negative tanker om hvordan du mon kan præstere tilfredsstillende. Du afslår tanken eller muligheden, for at beskytte dig selv mod en oplevelse af nederlag. Begrænsningen i de seksuelle oplevelser, kan du have oplevet som, at du ikke kunne agere umiddelbart. Du har vurderet det mere sandsynligt at du ville fejle end at lykkes med det du havde lyst til at prøve. Du har derfor holdt dig tilbage ud fra en forventning om, at det var det sikreste for dig at gøre. 

Eksempel: 
Du har lyst til at stimulere din partner oralt. Du har ikke tillid til at du kan gøre dette på en tilfredsstillende og fyldestgørende måde. Du afholder dig selv fra at prøve, for at undgå at skuffe dig selv og din partner. Begrænsningen kan også komme til udtryk ved, at du under aktiviteten allokerer mental energi til at bekymre dig om din egen seksuelle formåen eller om din partners oplevelse af dig. Den mentale energi kan på den måde ikke bruges på at opleve det nydelsesfulde imellem jer. 

Eksempel: 
Du har ikke tillid til at din krop performer som du ønsker den skal. Måske har du en forventning til, at du ikke kan få rejsning eller at du ikke kan blive våd og tændt. Du fokusere uhensigtsmæssigt meget på din krops seksuelle respons og kan på den måde ikke give dig hen til nydelsen.

Er seksuel selvtillid godt at have?

Det er som udgangspunkt en beskyttende faktor, at have seksuel selvtillid. Det gør det nemmere for dig at forfølge dine lyster og længsler, fordi dine forventninger er præget af en positiv indstilling til din egen præstation (Læs evt. min artikel om præstationsangst i sengen). Du vil have større sandsynlighed for ikke at overtænke. Hverken før du hopper ud i aktiviteten eller under aktiviteten. 

Din tillid til dine egne evner vil ofte påvirke den måde du forventer at din partner vil opleve dig på. Den vil også påvirke hvor succesfuld du forventer at den seksuelle aktivitet vil være,  Derudover kan din seksuelle selvtillid også påvirke din tillid til din partners adfærd og evner. 

Eksempel:
Hvis du eksempelvis har tillid til, at du får orgasme under et samleje, behøver du ikke på forhånd bekymre dig om, hvordan det vil påvirke samlejet hvis du ikke får orgasme samt hvordan din partner vil opfatte det. På den måde vil din selvtillid gøre det lettere for dig, at være tilstedeværende i din egen og din partners nydelse. Det vil deraf også være sandsynligt, at denne nydelse, du er tilstedeværende med, får bedre forudsætninger for at blomstre og ende i en orgasme. Endelig er der større sandsynlighed for, at du også træder ud af oplevelsen med en erfaring, der øger din tillid til dine seksuelle evner og færdigheder.

Måske har du oplevet, at din partner bliver akavet, når din krop ikke vil som du vil. I det øjeblik har du måske følt et stort pres på dine skuldre, for at “løse” situationen og få jer videre i akten. Det kan have føltes som en umulig opgave. Måske yderligere umuliggjort af, at vores kulturelle forventninger ofte dikterer, at sex skal være impulsivt, uafbrudt, passioneret og som en fontæne af gensidig nydelse. 

Kan man have for meget seksuel selvtillid?

Hvis du har stor og stabil tiltro til dine seksuelle evner og færdigheder, kan det naturligvis danne gode forudsætninger for nye og vellykkede seksuelle oplevelser. Men intentionen bag din tvivlende tro på din egen formåen, er at beskytte dig mod oplevelser du ikke føler dig klar til at håndtere. Så ud fra den forudsætning, er det godt at have en selvtillid der er realistisk og som tilsvarer de ressourcer der skal til for at håndtere en uforudset negativ erfaring. Altså kan en blind selvtillid være lige så problematisk som en meget lav seksuel selvtillid. 

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Hvis du over en længere periode har oplevet en begrænsende mistillid til din seksuelle formåen og denne mistillid har haft en negativ indvirkning på hvordan du lever og udfolder din seksualitet, så kan det være en god idé at søge kvalificeret hjælp. Navnligt hvis du oplever at din manglende tiltro til dig selv, har sat aftryk på, hvordan du ser dig selv som seksuelt væsen, samt på din følelse af, hvad du er værd rent seksuelt. Så kan det have påvirket dit seksuelle selvbillede samt dit seksuelle selvværd.

Jeg tilbyder dig kvalificeret hjælp

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst hos kvinder og mænd, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller ringe på telefon 7174 7222

Fodnote

Ovenstående er en generaliseret og overfladisk beskrivelse af seksuel selvtillid, hvordan det opleves og hvornår du skal overveje at søge hjælp. Det er skrevet til gensidigt samtykkende voksne mennesker.

Yderligere læsestof

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.