Seksuelt ligeværd

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Seksuelt ligeværd: Har du tænkt over om dine seksuelle relationer er ligeværdige?

Seksuelt ligeværd er når begge parters værdighed beskyttes gensidigt, når magt og kontrol er fordelt med gensidig respekt og påskønnelse, og når begge parter har lige adgang til autentisk seksuel udfoldelse.

Hvordan opleves en relation der ikke er seksuelt ligeværdig?

Det manglende ligeværd kan kategoriseres ved, at din seksuelle relation ikke tilbyder begge parter lige grad af værdighed, magt og udfoldelse. Ligeværdet er altså det fundament hvorpå de seksuelle handlinger bygger og hvorpå de seksuelle roller kan udforme sig. 

Det vil altså sige, at seksuelt ligeværd ikke kategoriseres ud fra seksuelle handlinger. Til eksempel kan der godt være seksuelt ligeværd i en relation, hvor den ene part modtager mere nydelse i en seksuel akt, end den anden gør. Det samme gælder for de “roller” vi spiller under sex og det vil sige, at der godt kan være seksuelt ligeværd i en relation, hvor den ene har en dominerende rolle og den anden har en underdanig rolle.

Værdighed

Hvis din seksuelle relation ikke er ligeværdig, kan det have ført til, at din værdighed er kommet på prøve. Det kan ske, hvis din partners seksualitet (eks. lyster og ønsker) er langt fra din egen og har overskredet dine grænser. Den grænseoverskridelse kan have påvirket din oplevelse af, hvad du er værd. Dette kan for eksempel være sket, hvis du har oplevet, at du blev tingsliggjort eller objektificeret. Hvis dette ikke har været til seksuel nydelse for dig, kan det meget vel have skabt en følelsesmæssig distance mellem dig og din partner, hvori du ikke har følt din seksualitet værdsat som den er, men tilsidesat for din partners nydelses skyld. 

Din værdighed kan også være udfordret, hvis du har oplevet, at din partner på anden vis har betragtet dig som et middel til at opnå sin egen seksuelle nydelse, uden ligeværdigt hensyn til dine behov. Du har altså oplevet, at din partners seksuelle engagement primært var for egen vindings skyld og det kan have påvirket den måde du ser på dig selv. 

Endelig kan din værdighed være krænket hvis du i det hele taget har befundet dig i en situation, hvor du har følt dig nedværdiget eller oplevet at din integritet ikke er blevet beskyttet.

Magt herunder kontrol

Hvis din seksuelle relation ikke er ligeværdig, er der en forskydning i magtbalancen og/eller en uligevægtig fordelt kontrol, som ikke er til seksuel nydelse for begge parter. 

Hvis forskydningen er ensidig og ikke tjener det formål at ophidse og tilfredsstille begge parter ligeværdigt, så kan det have konsekvenser for din selvforståelse. Og du og din partner kan være låst fast i de roller I har i det seksuelle rum. Den seksualitet I deler vil altså miste sin dynamiske evne og blive ufleksibel. Magt og kontrol i det seksuelle rum kan bruges som en lystvækker, men for at du kan bevare din integritet, må det hvile på et fundament af gensidig respekt og påskønnelse.

Udfoldelse

Hvis din seksuelle relation ikke er ligeværdig, vil der ikke være lige muligheder for autentisk seksuel udfoldelse, for dig og din partner. Det kan komme til udtryk på mange forskellige måder og det handler ikke om millimeterdemokrati, men om en grundlæggende ubalance i, om det fælles seksuelle rum præges ligeværdigt af begge parters seksualitet.

Det kan være den måde hvorpå I har forspil eller sex, der måske tilgodeser den enes interesser mere end den andens. For eksempel ved at I har sex på den måde, eller med det formål, som den ene af jer foretrækker. Det kan være at jeres samleje tidsmæssigt fokuserer mest på den enes nydelse og at det er til gene. Det kan være at der er et “orgasm-gap” imellem  jer. Det kan være at en af jer har en væsentlig del af seksualiteten, der aldrig kan komme til udtryk. Eksempelvis en kink der må leve i det skjulte. Men det kan også være at du er fastlåst i din rolle, så de andre dele af dig ikke kan leve frit. Hvis du eksempelvis er meget underdanig, seksuelt og tilpasser dig, har du måske ikke adgang til at udfolde din seksualitet, fordi det kræver at du og din partner giver plads til at du kan være initiativtagende og disponerende. Omvendt kan du være låst fast i en dominerende rolle, hvor du og din partner aldrig giver dig adgang til at være den der følger med, den der tager imod eller lignende.

seksuelt ligevaerd ved sexolog signe stausholm
Seksuelt ligeværd er når begge parters værdighed beskyttes gensidigt, når magt og kontrol er fordelt med gensidig respekt og påskønnelse, og når begge parter har lige adgang til autentisk seksuel udfoldelse.

Hvilke konsekvenser kan opstå på bagrund af et seksuelt uligeværd?

Det seksuelle uligeværd kan på sigt have store konsekvenser for relationen, for seksualiteten og for den mentale og følelsesmæssige trivsel. Disse konsekvenser begrænser sig ikke til det seksuelle rum, men kan ende med at påvirke alle aspekter af livet, fordi det seksuelle uligeværd påvirker dit seksuelle selvværd og dit seksuelle selvbillede, som hænger ulasteligt sammen med dit generelle selvværd og dit generelle selvbillede. 

I relationer hvor den ene parts seksualitet vægtes som “mere værd” end den andens, vil der være en betragtelig øget risiko for grænseoverskridelser. Det vil der:

  • fordi enten værdigheden ikke beskyttes gensidigt
  • fordi magten og kontrollen ikke er fordelt med gensidig respekt og påskønnelse
  • eller fordi begge ikke har lige adgang til at udfolde sig med seksuel autenticitet.

Hvordan opleves seksuelt ligeværd?

Seksuelt ligeværd er når begge parters værdighed beskyttes gensidigt, når magten og kontrollen er fordelt med gensidig respekt og påskønnelse, og når begge parter har lige adgang til at udfolde sig med seksuel autenticitet.

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Det seksuelle uligeværd vil ofte være til stede fra det første seksuelle møde, men kan i nogle tilfælde opstå på baggrund af udfordringer, kriser eller sygdom. 

Hvis du over en længere periode har oplevet et seksuelt uligeværd, der enten har krænket din værdighed, har en underliggende forskydning i magtbalancen eller ikke giver ligeværdig mulighed for seksuel udfoldelse, så kan du med fordel overveje at søge kvalificeret hjælp.

KVALIFICERET HJÆLP TIL SEKSUELT LIGEVÆRD

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst hos kvinder og mænd, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp til personer/par, som ønsker hjælp til et bedre seksuelt ligeværd. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefon 7174 7222

Fodnoter

Ovenstående er en generaliseret og overfladisk beskrivelse af seksuelt ligeværd, hvordan det opleves når der ikke er seksuelt ligeværd i den relation og hvornår du skal overveje at søge hjælp. Det er skrevet til gensidigt samtykkende voksne mennesker.

Yderligere læsestof

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.