Seksuelt selvbillede

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Hvad er et seksuelt selvbillede, hvornår og hvordan kommer det til udtryk og hvornår skal du overveje at søge hjælp.

Et seksuelt selvbillede er den måde du tænker om dig selv rent seksuelt. Det er også de overbevisninger du har skabt om, hvad din seksualitet består af og hvad den ikke består af. Endelig er det de følelser og de kropsfornemmelser, der knytter sig til den oplevelse, du har af dig selv.

Hvordan tænker du?

Et seksuelt selvbillede former sig forskelligt, alt efter hvordan du tænker om dig selv. Det er eksempelvis afgørende fra hvilken position du er vant til at høre dine tanker fra. Er du velforankret i 1. position og tænker udelukkende ud fra eget perspektiv eller har du tendens til at lave en billedlig vandring over i andres sted, for derefter at kigge tilbage og dømme dig selv, ud fra den position. Det er også væsentligt fra hvem dine tanker har sin oprindelse. Er dine tanker om dig selv formet og skabt ud fra dine egne erfaringer, værdier osv. eller er det andres overbevisninger du ubevidst har fået integreret på et tidspunkt og aldrig har fået lagt fra dig igen. Dit seksuelle selvbillede kan være mere eller mindre bevidst og ubevidst.

Hvad tænker du?

Indholdet af dine tanker er særdeles væsentlige for udformningen af dit seksuelle selvbillede. Det drejer sig om, hvad du tænker om dine seksuelle evner og formåen, som også siger noget om seksuel selvtillid. Men det er også hvad du tror du “er til” og hvad du ikke “er til”. Det er hvilken rolle du mener du har, samt hvad du tænker om den seksualitet du praktiserer. Dernæst kan det dreje sig om hvad du vurderer du er værd, hvilken grad af respekt og accept du fortjener, samt hvor du ser dig selv ift. andre mennesker. Heraf kan også seksuelt selvværd komme til syne i dit seksuelle selvbillede.

Dine tanker, dine overbevisninger og dine følelser omkring dig selv som seksuelt væsen – kommer til udtryk i din evne til at leve og udfolde din seksualitet.

Hvad føler du?

Til de tanker du har om dig selv, knytter sig følelser. Det er eksempelvis afgørende for din oplevelse af dig selv som seksuelt væsen, om du, det meste af tiden, føler skam eller stolthed. Eller om du bliver trist, pinlig eller nysgerrig, når du tænker på at du finder nydelse ved at … (indsæt selv).

Hvad mærker du?

Til den oplevelse du har når du tænker på dig selv, knytter sig en kropsfornemmelse, eller for den sags skyld, fraværet af en kropsfornemmelse. For nogle mennesker kommer det seksuelle selvbillede først og fremmest til udtryk i en kropsfornemmelse. Den kan være fri, let og sprudlende, den kan være fastlåst, tung og sitrende eller sammensat på en helt anden måde. Det vigtigste her er at forstå at hos nogle er det den kropslige oplevelse der er tydeligst i måden hvorpå personen “ser” sig selv som seksuelt væsen.

seksuelt selvbillede, sexolog signe stausholm
Din egen indre oplevelse af, hvad der karakteriserer netop din unikke seksualitet og dit eget seksuelt selvbillede, kan være præget positivt eller negativt.

Hvordan opleves det at have et negativt seksuelt selvbillede?

Din egen indre oplevelse af, hvad der karakteriserer netop din unikke seksualitet samt din oplevelse af, hvordan netop din unikke seksualitet adskiller sig fra andres seksualitet, kan være præget positivt eller negativt. Når det seksuelle selvbillede får en udpræget negativ karakter og eventuelt er fastlåst sådan over en længere periode, kan det få konsekvenser for dine seksuelle oplevelser, for dit parforhold eller din evne til at finde en partner og for mulighederne for autentisk at kunne leve og udfolde dig selv som seksuelt væsen.

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Hvis du over en længere periode har bemærket at din oplevelse af dig selv som seksuelt væsen er præget i negativ retning og at den oplevelse føles begrænsende for din evne til, i højere grad, at udfolde dig på en måde som giver dig positive, respektfulde, nydelsesfulde og sikre seksuelle oplevelser og relationer, så kan du med fordel overveje at søge kvalificeret hjælp.

KVALIFICERET HJÆLP TIL SEKSUELT SELVBILLEDE

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst hos kvinder og mænd, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp til dig som ønsker et bedre seksuelt selvbillede.

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for kvinder og par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefon 7174 7222

Fodnoter

Ovenstående er en meget generaliserende og overfladisk beskrivelse af seksuelt selvbillede. Den gælder for gensidigt samtykkende voksne mennesker.

Yderligere læsestof

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.