Seksuelt selvværd

Af psykoterapeut & sexolog, Signe Stausholm

Hvordan opleves et sundt eller et usundt seksuelt selvværd? Hvad er partnerens oplevelse og hvornår skal du overveje at få hjælp?
Få alle svarene i denne artikel.

Et lavt seksuelt selvværd gør det svært for dig at stå stærkt i dig selv, som den du er. Du vil føle at din seksualitet er mindre værd og accepter lettere ikke at blive respekteret og få ligeværdig andel i den seksuelle nydelse. Når du har et sundt seksuelt selvværd, kan du med lethed sætte grænser, udtrykke, forfølge og tage del i nydelsen. Ligesom du også også vurderer din seksualitet mere realistisk og i det store hele føler, at din seksualitet er lige som den skal være. Det sunde seksuelle selvværd kan, med de rette omstændigheder, opbygges og støttes gennem hele livet.

Hvordan opleves et lavt seksuelt selvværd?

Hvis du har et lavt seksuelt selvværd, så har du en grundlæggende følelse af, at den del af dig, der er udtrykt gennem din seksualitet, i bund og grund ikke er ok som den er. Du har svært ved stabilt at mærke, at din seksualitet er værdifuld. Det kan give dig en begrænsning ift. at tage en ligeværdig andel af den seksuelle nydelse, når du er sammen med en partner. Du kan komme til at vurdere det mindre væsentligt, at din seksualitet bliver accepteret og respekteret af andre. På samme måde kan du være udfordret i at acceptere og respekterer din egen seksualitet selv. Du vil typisk have svært ved at stå stærkt nok i dig selv, som den du er, til at se og erkende både dine seksuelle styrker og seksuelle svagheder .

Det vil afspejle sig i måden du tænker og føler omkring din seksualitet. Du vil have tendens til at vurdere din seksualitet mere negativt. Det vil sige, at du med større sandsynlighed føler, at din seksualitet er forkert eller unormal. Du kan også have tendens til at se mere kritisk på dine behov, se mere kritisk på dine lyster, dine fantasier og på din nydelse. Derfor vil du med stor sandsynlighed stille dig tilfreds med mindre og acceptere eller måske endda ikke bemærke, hvis den seksuelle nydelse er uligevægtigt fordelt mellem dig og din partner.

Hvordan er det at være partner til en person med lavt seksuelt selvværd?

Hvis du er partner til én med et lavt seksuelt selvværd, kan det have indflydelse på din egen seksualitet. Det kan gøre det svært for dig at tolke din partners kommunikation og det kan hæmme jeres muligheder i det seksuelle rum.

Du vil måske opleve, at din partner ikke er lige så synlig eller entydig i sin seksuelle agenda, som du er med din seksuelle agenda. Din partner har svært ved at udtrykke sig og guider dig ikke med lethed til, hvordan du bedst muligt gør jeres seksuelle aktiviteter nydelsesfulde. Det er som om din partner holder sig lidt i kulissen og afventer dit initiativ. Det kan også være at din partner er initiativtagende, eller er det engang imellem, men altid inden for rammerne af hvad din partner ved fungerer for dig. På den måde er den seksualitet som I deler med hinanden, udefra set mere præget af dine initiativer, af dine lyster og af dine ønsker. Men i kulissen er din partners lave seksuelle selvværd, en medspiller der påvirker de muligheder I har for at leve og udfolde den seksualitet I deler med hinanden.

Det lave seksuelle selvværd ligger altså en begrænsning på de seksuelle udfoldelsesmuligheder i har med hinanden. De fleste partnere vil derfor, på et eller andet tidspunkt, opleve en følelse af seksuel ensomhed. Dvs. hvor du bevidst eller ubevidst føler, at du mangler berigelsen af din partners autentiske seksuelle udtryk. Du savner at sex bliver en holdsport, hvor det er muligt at tænde hinanden og tændes af hinandens tænding. 

Du kan dermed føle, at du bærer hele ansvaret for det seksuelle script, dvs. selve drejebogen for de seksuelle aktiviteter inkl. begges nydelse og trivsel. Måske har du også, i momenter, haft svært ved at passe på din partners seksuelle grænser, fordi din partner selv har haft svært ved at passe på dem.

Når et lavt seksuelt selvværd får konsekvenser

Et dårligt seksuelt selvværd vil ofte være forbundet med udfordringer ift. aktivt og autentisk at tage andel i den seksuelle nydelse og præge det seksuelle script i negativ retning. Derudover kan det forbindes med udfordringer ved at sætte grænser i det seksuelle rum. Dette hænger ofte sammen med et negativt præget seksuelt selvbillede, som kan hæmme din evne til at se dit seksuelle jeg som det er, uden omsvøb, for både dets positive og negative sider. På den baggrund, kan mange med lavt seksuelt selvværd være udfordret i at dele sin seksualitet med andre. Det kan give seksuel ensomhed og det kan gøre dig seksuelt frustreret. Hvis du er i en kærlighedsrelation, kan det have store konsekvenser for det seksuelle ligeværd mellem dig og din partner og for jeres seksualitets dynamiske evne, altså muligheden for at I, rent seksuelt, kan omstille jer eller “adapte” til det der påvirker jer.

Det sunde seksuelle selvværd

Hvis du har et sundt seksuelt selvværd, så understøtter det dig som seksuelt væsen og du har lettere adgang til at udleve din seksualitet. Du mener, at den del af dig, der er repræsenteret i din seksualitet, i det store perspektiv, er ok som den er. Du mener, at din seksualitet er noget værd og du har dermed let ved at tage din andel af den seksuelle nydelse, når du er sammen med en partner. Du vurderer det som vigtigt, at din seksualitet bliver accepteret og respekteret af andre, på samme måde som du accepterer og respekterer din seksualitet selv. Derved har du også let adgang til det at mærke og sætte grænser.

Du har et realistisk syn på din seksualitet. Dvs. at du uden problemer kan se og erkende både dine seksuelle styrker og svagheder. Du tænker om dig selv, at du ikke er perfekt og føler samtidig at du ikke har brug for at være perfekt. Du fortaber dig ikke i tanker om at “leve op til” seksuelle idealer, stereotyper og tendenser. 

Dit seksuelle selvværd giver dig forudsætninger for også at acceptere, respektere samt værdsætte andres seksualitet, selvom den er anderledes fra din egen. Du vil altså have lettere ved at adskille din seksualitet fra din partners seksualitet og eksempelvis kunne:

  • Sætte grænser, uden at devaluere dig selv eller din partner
  • Forfølge dine lyster og længsler, uden overdreven frygt for selv at blive devalueret eller afvist
  • Værdsætte dine gode egenskaber og acceptere dine mangler, uden at vurdere dig selv som mindre værd af den grund.

Det sunde seksuelle selvværd kan, med de rette omstændigheder, opbygges og støttes gennem hele livet.

Hvornår bør du overveje at få hjælp?

Hvis du selv eller din partner, over en længere periode, har oplevet negative konsekvenser af lavt seksuelt selvværd, så kan du med fordel overveje kvalificeret hjælp. 

Det samme gælder, hvis du har lavt seksuelt selvværd og din partner virker til at drage fordel af din manglende grænsesætning eller hvis din partner ikke tager del i og prioriterer din seksuelle nydelse. Alle fortjener en positiv og respektfuld tilgang til deres seksualitet samt muligheden for nydelsesfulde og sikre seksuelle oplevelser og relationer.

Kvalificeret hjælp til dig

Som uddannet sexolog og psykoterapeut og med et speciale indenfor Præstationsangst i sengen, kan jeg tilbyde kvalificeret hjælp. 

Du er meget velkommen til, at se mine ledige tider, hvor jeg tilbyder konsultationer for individuelle og/eller par, eller kontakte mig per e-mail mail@signstausholm.dk eller telefon 7174 7222

Fodnote

Ovenstående er en generaliseret og overfladisk beskrivelse af seksuelt selvværd, hvordan det opleves og hvornår du skal overveje at søge hjælp. Det er skrevet til gensidigt samtykkende voksne mennesker.

Yderligere læsestof

Ifølge persondataforordningen skal der oplyses om brugen af cookies. Denne side benytter cookies for at sikre, at hjemmesiden virker korrekt og kan give den bedste brugeroplevelse. Cookies kan altid slettes igen.